nyhed

My Lympha Plan App

27-3/2023


My Lympha Plan App

Fysiodema har udviklet en app, som borgere kan bruge til at holde øje med deres lymfødem

Appen kan bruges til at notere og registrere relevante data, som kan være en hjælp for både dig selv men også for lymfeterapeuten og bandagisten.

Du kan blandt andet blive appen til at:

  • notere hvornår man har aftaler med Bandagist og Lymfeterapeut 
  • notere bevillingsdatoer for kompressionsbandager 
  • registrere målinger, hvis man selv måler på sit lymfødem,  
  • registrere begivenheder, trivsel og medicinforbrug
  • registrere målinger af væske i kroppen - den såkaldte L-Dex Score

App’en hedder “My Lympha Plan” og kan hentes gratis i App Store og i Google Play. 

Du kan også læse mere om appen her.

Fysiodema er indenfor sundhedsvæsenet bl.a. kendt for LymphaTouch apparatet, der anvendes til lymfedrænage. 

Fysiodema er også kendt for SOZO, der meget tidligt kan diagnosticere begyndende lymfødem. SOZO måler præcist væske i den ekstremitet, der er ramt, og løbende monitorering af lymfødemets udvikling over tid kan forebygge udvikling af irreversible skader i op til 90% af lymfødemikerne.